06 PHƯỜNG NÒNG CỐT CỦA QUẬN HOÀN KIẾM BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 95/KH-UBND NGÀY 31/03/2021 CỦA UBND QUẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM RÁC THẢI NHỰA VÀ KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP NĂM 2023 – GIAI ĐOẠN 2

Dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” do Công ty Dow Việt Nam tài trợ được Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) thực hiện trong giai đoạn năm 2020 – 2022, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của công tác phân loại, thu gom, tái chế rác thải nhựa tại quận Hoàn Kiếm. Dự án nhận được sự đón nhận, hỗ trợ sát sao từ chính quyền và hưởng ứng tích cực ưừ người dân quận Hoàn Kiếm.  

 

Đến nay, sau lễ tổng kết và bàn giao dự án cho Quận tổ chức ngày 28/10/2022, tinh thần và những kết quả tốt đẹp của Dự án vẫn không ngừng được chính quyền địa phương duy trì và nhân rộng. Với sự hỗ trợ về chuyên môn từ Trung tâm CECR, Chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đang hằng ngày tiếp nối triển khai các hoạt động từ những ý tưởng của Dự án; qua đó, không ngừng góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.  

 

Để cụ thể hóa tinh thần này, ngày 31/03/2023, UBND quận Hoàn Kiếm đã ban hành Công văn số 487/UBND-TNMT về việc triển khai “Kế hoạch số 95 về Giảm rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa” – tiến hành áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa do CECR xây dựng và triển khai tại 06 phường nòng cốt của Quận, bao gồm các phường Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Phúc Tân, Cửa Đông. 

 

Để góp phần chung tay vì Quận Hoàn Kiếm xanh sạch đẹp và thực hiện công văn 487/UBND-TNMT, cả 06 phường đều đã ban hành các văn bản triển khai các hoạt động hưởng ứng. Một trong những đơn vị tiên phong, UBND phường Hàng Đào, đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm thúc đẩy các hoạt động và tăng cường hiệu quả giảm rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa giá trị thấp nói riêng tại địa bàn phường. Đơn cử, vào ngày 12/05/2023, UBND-Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Đào đã tổ chức “Hội nghị Toạ đàm và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giảm rác thải nhựa, kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa; Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2023”. Tại Hội nghị, các cá nhân, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn phường đã có nhiều ý kiến đóng góp về mặt quản lý nhà nước và thực tiễn để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị Toạ đàm và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giảm rác thải nhựa, kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa; Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch, vệ sinh môi trường năm 2023

Có thể thấy, dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” do Trung tâm CECR thực hiện đã và đang mang lại rất nhiều kết quả tích cực, thể hiện tính bền vững và khả năng thực thi, lan tỏa mạnh mẽ; góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa giá trị thấp (một trong những loại rác thải nhựa gây ô nhiễm nhất) trong cộng đồng. 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments