CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu khảo sát và xây dựng bản đồ thông tin

 1. Bối cảnh

Trong thời gian 2017-2020, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả hơn tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu cho thấy việc thúc đẩy tiếp cận thông tin bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước là điều cần thiết và cấp thiết hiện nay. Năm 2020, các khuyến nghị về tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã được phản ánh trong Luật Bảo vệ môi trường (2020).
Trong khuôn khổ Dự án “CSO tham gia ứng phó với COVID 19” do Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ, Liên minh Nước sạch thực hiện mô hình bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng đồng tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong thời gian từ tháng 6-9/2021.
Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho nhóm chuyên gia (bao gồm 2 người) thực hiện nghiên cứu khảo sát và xây dựng bản đồ thông tin nền về hiện trạng nguồn nước huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về mức độ ô nhiễm nguồn nước và các nguồn xả thải tại huyện Mai Sơn, là đầu vào cho xây dựng và thực hành mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước.

 1. Các nhiệm vụ chính:
 • Khảo sát hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bao gồm phỏng vấn cộng đồng dân cư về hiện trạng nguồn nước tại địa phương
 • Tài liệu hóa bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 1. Thời gian thực hiện
Nhiệm vụ/ Người thực hiện Thời gian thực hiện (ngày làm việc)
Trưởng nhóm Trợ lý nghiên cứu
1. Trao đổi với Nhóm Dự án để thống nhất về phương pháp thực hiện và kế hoạch thực hiện chi tiết 0.5 0
2. Tổng quan tài liệu về hiện trạng nguồn nước tại Sơn La, xây dựng bảng hỏi nghiên cứu, chuẩn bị khảo sát 01 01
3. Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thực địa 02 02
4. Xây dựng báo cáo và bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn 2.5 01
5. Hoàn thiện các sản phẩm theo góp ý của Nhóm Dự án 1.0 0
Tổng thời gian 7 ngày 4 ngày

 

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
 • Trưởng nhóm nghiên cứu
  • Bằng thạc sỹ về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm trong thực hiện các nghiên cứu phục vụ chiến dịch vận động chính sách trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu về nguồn nước tại tỉnh Sơn La
 • Trợ lý nghiên cứu
  • Năm cuối đại học hoặc bằng đại học về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Có kinh nghiệm hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu, làm việc tại thực địa (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về nguồn nước tại tỉnh Sơn La
 1. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

 1. Sản phẩm
 • Một (01) bản đồ thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện chương trình thuộc huyện Mai Sơn, tích hợp trong bản đồ Google (vị trí, hiện trạng xung quanh, hiện trạng môi trường nước, nguồn thải của các nguồn nước) tại địa bàn thực hiện mô hình huyện Mai Sơn
 • Một (01) báo cáo thông tin nền hiện trạng nguồn nước tại địa bàn thực hiện mô hình thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 18/06/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments