BẠN BIẾT GÌ VỀ HỒ HÀ NỘI?

Hệ thống hồ Hà Nội là một phần không thể tách rời của hệ thống sinh thái cảnh quan của thủ đô Hà Nội. Trong quá trình chuyển mình để trở thành một thủ đô hiện đại, vai trò của hồ Hà Nội càng quan trọng hơn trong chức năng sinh thái xã hội, môi trường, điều hòa ngập úng, điều hòa không khí và giúp Hà Nội thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều hồ Hà Nội gắn liền với các địa danh văn hóa, lịch sử, tâm linh tạo nên những giá trị văn hóa riêng cho Hà Nội. Mang nhiều ý nghĩa như vậy nhưng các nghiên cứu, các số liệu nền về hồ Hà Nội còn rất hạn chế.

Năm 2015, tổng số lượng ao, hồ của Hà Nội là 112 với tổng diện tích mặt nước ao, hồ là 6.959.305 m2. Về cơ cấu kè hồ, Hà Nội có 86 hồ đã kè toàn phần (chiếm 77%); 13 hồ chỉ kè một phần (chiếm 11,5%); và 13 hồ chưa được kè (chiếm 11,5%).  Việc kè hồ có ý nghĩ rất lớn đến môi trường của ao, hồ; 82% số hồ đã kè toàn phần có môi trường bờ được đánh giá là sạch và khá sạch. Tuy nhiên, còn 14% là bẩn và 4% là rất bẩn. Đối với các ao hồ chỉ được kè một phần và chưa được kè chỉ có 20% ao hồ có môi trường hành lang bờ sạch và rất sạch và có đến 52%, chất lượng rất bẩn, 28% có chất lượng bẩn.

Trích “Báo cáo Hồ Hà Nội năm 2015” của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments