Cơ hội thực tập – việc làm

 • TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG

  TUYỂN 01 THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG

  Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học công nghệ (NGO), thành lập cuối năm 2009 thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ có tâm huyết để […]

   
 • Tuyển Cán bộ chương trình

  TUYỂN CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH/NGHIÊN CỨU Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn đào tạo và thực hiện các […]

   
 • Tuyển thực tập sinh 2013

  TUYỂN THỰC TẬP SINH Thời gian thực tập 2 tháng Điều kiện 15 giờ/tuần theo sắp xếp của sinh viên và Trung tâm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập và nghiên cứu Địa điểm làm việc: Phòng 501-502, nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số […]