Tuyển thực tập sinh 2013

TUYỂN THỰC TẬP SINH Thời gian thực tập 2 tháng Điều kiện 15 giờ/tuần theo sắp xếp của sinh viên và Trung tâm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập và nghiên cứu Địa điểm làm việc: Phòng 501-502, nhà E1, Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số […]