Chi hội nữ trí thức BVMT và BĐKH hào hứng tham dự Ngày Trái Đất 22.4.2013

Chi hội nữ trí thức BVMT và BĐKH hào hứng tham dự Ngày Trái Đất 22.4.2013 Chi hội nữ trí thức về BVMT và BDKH được thành lập ngày 12.4.2013 dưới Hội Nữ trí thức Việt Nam. Hoạt động đầu tiên của Chi hội là tham gia nhiệt tình Sự […]