Bản tin số 1 – Lễ ra mắt website Hồ Hà Nội

Lễ ra mắt website Hồ Hà Nội Chiều ngày 30 tháng 6 năm 2011, tại Hội trường lớn Thư viện Quốc Gia Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng – CECR đã cho ra mắt Website Hồ Hà Nội với mục đích xây dựng một mạng […]