CECR TUYỂN CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRIỂN KHAI THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 ĐỐI VỚI UBND THÀNH PHỐ SƠN LA VÀ UBND HUYỆN MAI SƠN

  Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng […]

CECR tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu tập huấn

Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG

Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ THAM DỰ TẬP HUẤN

Bối cảnh Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được ban hành ngày 15/7/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Việc thực hiện Luật này làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tác động tích cực đến sự tuân thủ luật pháp của cán bộ, công chức, người dân, doanh […]

Tuyển chuyên gia hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khảo sát hiện trạng và nhu cầu hỗ trợ thực thi Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020

Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG ĐỂ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ […]

CECR tuyển Chuyên gia tư vấn Hệ thống Giám sát, Đánh giá và Học hỏi

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ […]

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu khảo sát và xây dựng bản đồ thông tin

Bối cảnh Trong thời gian 2017-2020, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả hơn tại Việt Nam. Các […]

CECR TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn nước. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của […]

Tuyển Chuyên gia thiết kế, xây dựng website Mạng lưới VIWACON

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC Bối cảnh Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam, (Vietnam Water Conservation Network  viết tắt là VIWACON) được thành lập  vào tháng 3/2021. 6 tổ chức thành viên sáng lập  của Mạng lưới gồm: (1) Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), (2) Trung tâm […]