CECR cần tuyển chuyên gia thực hiện khảo sát

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC Bối cảnh Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tiếp cận thông tin tại các địa phương Đà Nẵng, Bình Dương, Sơn La, Bắc Ninh. Quá trình nghiên cứu cho thấy nhu cầu […]

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu và xây dựng “Tài liệu hoá kinh nghiệm vận động chính sách của Liên minh Nước sạch” tháng 7-9/2020 Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước (gọi tắt là Liên minh Nước sạch) thành lập năm 2013, nằm dưới chương trình hỗ […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu

Bối cảnh Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch (LMNS) đã thực hiện nghiên cứu về thực thi Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tiếp cận thông tin tại các địa phương Đà Nẵng, Bình Dương, Sơn La, Bắc Ninh. Quá trình nghiên cứu, LMNS nhận thấy phổ biến giáo dục pháp luật […]

CECR tuyển dụng chuyên gia kiểm toán rác thải

Giới thiệu  Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao […]

CECR tuyển Điều phối phát triển kế hoạch

CECR tuyển điều phối phát triển kế hoạch và thực hiện các tọa đàm chia sẻ Luật Tiếp cận thông tin và tiếp cận thông tin đối với các trường Đại học   Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là đơn vị điều phối Liên minh Vận động chính sách Kiểm […]

CECR tuyển Thực tập sinh – Truyền thông

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu tài liệu hoá các mô hình cộng đồng giám sát nguồn nước

Các nguồn nước ở Việt Nam như (sông, suối, ao hồ, vùng nước ven biển) đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải và rác thải sinh hoạt. Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước là cách tiếp cận quan trọng giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực […]

CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu sự cần thiết về công khai thông tin

Trong thời gian qua, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận thông tin nhằm tìm ra những khoảng trống trong quá trình thực thi luật từ đó đưa ra giải pháp thực thi luật hiệu quả tại Việt Nam. Với bối cảnh kinh […]

CECR tuyển đơn vị/cá nhân xây dựng phim ngắn

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng […]

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng cần tuyển 01 trợ lý dự án

  Mô tả chung Tên vị trí: Trợ lý dự án địa phương Dự án: “Đại dương không nhựa: Chương trình phân loại, giảm thiểu, tái chế rác thải vì một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh” Địa điểm: Đà Nẵng Thời hạn: Tháng 2/2018 – Tháng 3/2019 Bắt đầu:  Ngay lập tức […]