CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG

 1. Bối cảnh

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam.
CECR có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia thực hiện. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.
Trong thời gian 2015-2020, Liên minh Nước sạch, được điều phối bởi CECR, đã thực hiện các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại các địa phương gồm Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm 2021, CECR tiếp tục điều phối Liên minh Nước sạch xây dựng mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho chuyên gia thiết kế mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước và rà soát tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt, áp dụng cho mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết được mô tả cụ thể như sau:

 1. Mục tiêu

Mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được thiết kế, cung cấp đầu vào cho việc triển khai mô hình tại Mai Sơn
Các góp ý, đề xuất hoàn thiện tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt

 1. Các nhiệm vụ cụ thể
STT Nội dung công việc Thời gian
(ngày làm việc)
Thời gian hoàn thiện
1 Thiết kế mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 2,5 ngày 10/9/2021
2 Hoàn thiện mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với các khuyến nghị từ CECR 1 ngày 15/9/2021
3 Rà soát tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt, đưa ra các đề xuất hoàn thiện tài liệu tập huấn 1,5 ngày 24/09/2021
  TỔNG 5 ngày  
 1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2021

 1. Kinh phí dự kiến

Theo định mức dự án và thỏa thuận giữa chuyên gia.

 1. Yêu cầu kinh nghiệm
  • Có bằng thạc sỹ về ngành môi trường và tài nguyên thiên nhiên hoặc các ngành phát triển
  • Ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển bền vững và bảo vệ môi trường (ưu tiên môi trường nước)
  • Có kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các mô hình cộng đồng tại địa phương
  • Có kinh nghiệm xây dựng và thiết kế các mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước
 2. Sản phẩm
 • Mô tả mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước suối Nậm Pàn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Các đề xuất hoàn thiện tài liệu tập huấn nhóm cộng đồng nòng cốt

Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 03/09/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments