CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu

CECR tuyển chuyên gia nghiên cứu và xây dựng “Tài liệu hoá kinh nghiệm vận động chính sách của Liên minh Nước sạch” tháng 7-9/2020

Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước (gọi tắt là Liên minh Nước sạch) thành lập năm 2013, nằm dưới chương trình hỗ trợ liên minh vận động chính sách của Oxfam.

Liên minh Nước sạch tập trung vào các hoạt động: (i) Nghiên cứu, rà soát các chính sách, văn bản pháp lý hiện hành nhằm phát hiện các lỗ hổng, rào cản trong chính sách, cũng như bất cập trong công tác quản lý, (ii) Tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn, các chương trình truyền thông, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để đóng góp cho việc xây dựng, sửa đổi chính sách pháp luật về KSONN của Việt Nam, (iii) Xây dựng và hỗ trợ mô hình cộng đồng giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn nước tại các vùng ô nhiễm trọng điểm, thúc đẩy việc công khai thông tin môi trường nước.

Sau 7 năm hoạt động tích cực, Liên minh Nước sạch đã đạt được một số kết quả như:

Nghiên cứu theo vấn đề: Chỉ trong một thời gian ngắn, Liên minh đã tiến hành nghiên cứu tổng quan và điều tra về thực trạng ô nhiễm nước cũng như công tác KSONN tại những thủy vực điển hình tại một số địa phương ở Việt Nam, nhằm đánh giá tác động của ô nhiễm nước tới sức khỏe, kinh tế của cộng đồng; xác định những bất cập trong công tác quản lý, thể chế chính sách, kỹ thuật, xã hội, trách nhiệm của các bên.

Nghiên cứu các bài học từ nước ngoài: Liên minh đã tham khảo kinh nghiệm và chính sách của các nước về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, các biện pháp xử lý ô nhiễm, nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến KSONN tại Việt Nam. Cụ thể, Luật KSONN của Mỹ (Luật Nước sạch năm 1972); Luật KSONN của Nhật Bản (năm 1970); Luật Kiểm soát và Phòng ngừa Ô nhiễm nước của Trung Quốc (ban hành năm 1984, sửa đổi năm 2008); Luật Nước sạch Philipin (năm 2004)

Nghiên cứu chính sách: Nghiên cứu, rà soát và phân tích các luật (Luật BVMT (2005), Luật Tài nguyên nước) và các văn bản hiện hành liên quan đến KSONN về các khía cạnh như ĐTM, quy trình KSONN tổng thể, vai trò của các bên (cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng, truyền thông…); tìm ra các bất cập, lỗ hổng trong việc thực thi chính sách… Từ đó, đưa ra các khuyến nghị và đề xuất xây dựng Luật KSONN của Việt Nam.

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong KSONN: các nhóm cộng đồng tại Sơn La, Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam được nâng cao năng lực về giám sát thực thi pháp luật, cùng với các bên liên quan ở địa phương thực hiện giám sát nguồn nước nhằm thúc đẩy kiểm soát ô nhiễm nước tại địa phương.

Vận động xây dựng và ban hành Luật KSONN ở Việt Nam: xây dựng khuyến nghị chính sách và tài liệu về sự cần thiết của Luật KSONN và gửi tới các nhà hoạch định chính sách (Bộ TNMT, Uỷ ban Khoa học, Cộng nghệ và Môi trường Quốc hội,…)

Nhằm đúc kết các kinh nghiệm, câu chuyện vận động chính sách của trong thời gian vừa qua, LMNS sẽ thực hiện nghiên cứu và xây dựng “Tài liệu hóa kinh nghiệm vận động chính sách của Liên minh Nước sạch”

Điều khoản tham chiếu này được xây dựng cho nhóm chuyên gia nhằm thực hiện xây dựng tài liệu trên với chi tiết được mô tả cụ thể trong các mục dưới đây.

Các nhiệm vụ

– Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của LMNS thông qua việc rà soát các nghiên cứu, báo cáo và trao đổi với các thành viên nòng cốt của LMNS

– Xây dựng khung tài liệu hoá dựa trên các hoạt động, câu chuyện điển hình trong 7 năm hoạt động

– Tổng hợp, phân tích các bài học kinh nghiệm và xây dựng các khuyến nghị về vận động chính sách hiện nay

– Xây dựng và  hoàn thiện tài liệu với sự tham vấn các chuyên gia nòng cốt của LMNS và điều phối viên LMNS

Yêu cầu về nhóm chuyên gia

1.Chuyên gia môi trường và chính sách (MT-CS) – Trưởng nhóm

 • Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, xây dựng, phát triển và giám sát thực hiện và đảm bảo chất lượng đầu ra
 • Am hiểu sâu sắc về hoạt động vận động chính sách của các NGOs/liên minh/mạng lưới ở Việt Nam
 • Có chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước, vận động chính sách trong các lĩnh vực trên
 • Am hiểu về chính sách và pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, vận động chính sách
 • Có khả năng phân tích sâu, tổng hợp các kinh nghiệm và bài học, đưa ra các khuyến nghị về vận động chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • Tối thiểu bằng thạc sỹ về môi trường

2. Chuyên gia  môi trường và cộng đồng

 • Có chuyên môn và kinh nghiệm vận động chính sách, đặc biệt là vận động chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước
 • Am hiểu về các hoạt động vận động chính sách của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam
 • Am hiểu về chính sách và pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, vận động chính sách
 • Có khả năng phân tích sâu, tổng hợp các kinh nghiệm và bài học, đưa ra các khuyến nghị vận động chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Có khả năng rà soát phân tích tài liệu, tổng hợp các thực hành tốt, các bài học kinh nghiệm, câu chuyện vận động chính sách.

Thời gian và kinh phí

Thời gian thực hiện: Tháng 7-9/2020

Kinh phí tối đa cho gói công việc: 40.000.000 đồng (Đã bao gồm Thuế TNCN)

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi các lý lịch khoa học (CVs) và thư đề xuất gồm kế hoạch thực hiện chi tiết, dự toán phân bổ số ngày và phí chuyên gia đến địa chỉ email: tuoi.nguyen@cecr.vn

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/7/2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.