Tuyển chuyên gia – Tài liệu hóa Mô hình Cộng đồng Kiểm soát Ô nhiễm Nước và Tiếp cận thông tin

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC

 

1. Bối cảnh

Các nguồn nước ở Việt Nam như (sông, suối, ao hồ, vùng nước ven biển) đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải và rác thải sinh hoạt. Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước là cách tiếp cận quan trọng giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp nước cải thiện hiệu quả hoạt động, đảm bảo tiếp cận toàn diện để sử dụng lâu dài và bền vững các nguồn cấp nước và các dịch vụ trong ngành nước.

Liên Minh Nước Sạch (LMNS) do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), điều phối đã xây dựng các mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ sông, suối, ao hồ, vùng nước ven biển. CECR và các thành viên LMNS đã triển khai các dự án cộng đồng bảo vệ nguồn nước tại Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương và Sơn La. Ví dụ, ở Sơn La, các cộng đồng địa phương đã cùng phối hợp để bảo vệ suối Bó Cá, nguồn cấp nước cho Nhà máy cấp nước Sơn La; Tại Đà Nẵng, giám sát và bảo vệ nguồn nước ven biển khu vực âu thuyền Thọ Quang; Tại Bình Dương, bảo vệ nguồn nước suối Bưng Cù; Tại Hà Nội, cộng đồng tham gia bảo vệ các ao hồ trong nội thành khỏi ô nhiễm;…Các dự án khác cũng được LMNS triển khai như mô hình “Cải thiện hiệu quả của hệ thống cấp nước sinh hoạt dựa trên cộng đồng” ở xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và mô hình “Tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng thông qua việc cải thiện chất lượng nước uống và nước sinh hoạt” tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Một trong những điều kiện tiên quyết để các mô hình cộng đồng hoạt động hiệu quả là sự công khai thông tin của cơ quan quản lý nhà nước về các nguồn nước cùng với cơ chế thúc đẩy việc tiếp cận thông tin của cộng đồng. Nhằm đúc kết các kinh nghiệm huy động sự tham gia của cộng đồng trong các mô hình bảo vệ nguồn nước của LMNS và đưa ra các khuyến nghị thúc đẩy công khai và tiếp cận thông tin trong kiểm soát ô nhiễm nước, LMNS sẽ xây dựng báo cáo “Tài liệu hoá các mô hình cộng đồng giám sát và bảo vệ nguồn nước của LMNS và xây dựng khuyến nghị nhằm tăng cường công khai và tiếp cận thông tin của cộng đồng trong kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đặc biệt là cho phụ nữ và các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm nước”

Điều khoản tham chiếu này được xây dựng cho nhóm chuyên gia nhằm thực hiện báo cáo trên với chi tiết được mô tả cụ thể trong các mục dưới đây.

2. Các nhiệm vụ

Nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến huy động sự tham gia cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước, quyền tiếp cận thông tin của người dân

– Rà soát các thực hành tốt nhất về huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn  nước từ các mô hình được triển khai của LMNS trong 5 năm gần  như: Suối Bưng Cù, tỉnh Bình Dương ; khu vực ven biển Nam Định,Thái Bình; Kênh Bốn Xã, tỉnh Bắc Ninh; Các ao hồ tại đô thị Hà Nội; Âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng ; Rừng ngập mặn Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Nam; khu vực suối Pó Cá, tỉnh Sơn La,…

– Tổng hợp, phân tích các bài học kinh nghiệm và xây dựng các khuyến nghị về công khai thông tin và tiếp cận thông tin của cộng đồng trong kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đặc biệt là cho phụ nữ và nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm nước.

– Xây dựng và  hoàn thiện tài liệu với sự tham vấn các chuyên gia nòng cốt của LMN và điều  phối viên LMNS

3. Yêu cầu về nhóm chuyên gia

STT

Nhân lực Các yêu cầu

Nhiệm vụ cụ  thể trong nhóm

1

Chuyên gia môi trường và chính sách (MT-CS) – Trường nhóm

– Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, xây dựng, phát triển và giám sát thực hiện và đảm bảo chất lượng đầu ra

– Am hiểu sâu sắc về hoạt động và các mô hình cộng đồng giám sát nguồn nước của LMNS tại các địa phương trong giai đoạn 2013-2019

– Có chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước

– Am hiểu về chính sách và pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, tiếp cận thông tin

– Có khả năng phân tích sâu, tổng hợp các kinh nghiệm và bài học, đưa ra các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước

– Có khả năng phân tích và tổng hợp dể đưa ra các khuyến nghị cụ thể vể tiếp cận  thông tin trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước nhằm tằng cường sự tham gia của cộng đồng trong giám sát thực thi chính sách.

– Tối thiểu bằng thạc sỹ về môi trường

– Chịu trách nhiệm xây dựng khung nghiên cứu, phối hợp với thành viên triển khai và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra.

– Chịu trách nhiệm chính về nội dung tài liệu.

2

Chuyên gia phát triển cộng đồng và phân tích giới (CĐ-Giới)- Thành viên nhóm – Có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và phân tích giới

– Am hiểu về các mô hình cộng đồng của LMNS

– Am hiểu về chính sách và pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường, tiếp cận thông tin, giới

– Có khả năng phân tích sâu, tổng hợp các kinh nghiệm và bài học, đưa ra các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước.

– Có khả năng phân tích khía cạnh giới, vai trò của phụ nữ tham gia bảo vệ nguồn nước.

– Có khả năng rà soát phân tích tài liệu, tổng hợp các thực hành tốt, các bài học và đưa ra các khuyến nghị chính sách về vai trò của phụ nữ trong các mô hình bảo vệ nguồn nước dựa vào cộng  đồng.

– Tối thiểu bằng thạc sỹ về giới và phát triển

– Hỗ trợ trưởng nhóm rà soát tài liệu và phân tích các trường hợp điển hình, các mô hình thực tế, liên hệ với các đơn vị có liên quan để thu thập tư liệu phục vụ viết báo cáo

– Hỗ trợ trưởng nhóm rà soát tài liệu và phân tích khía cạnh giới trong bảo vệ nguồn nước

– Xây dựng nội dung và viết dự thảo tài liệu theo sự phân công của trường nhóm

 4. Thời gian thực hiện và kinh phí

  • Thời gian thực hiện: 05-07/2020;
  • Tổng kinh phí tối đa cho gói công việc là 50.000.000 Đồng (Đã bao gồm Thuế TNCN).

5. Sản phm

  • Báo cáo“Tài liệu hoá các mô hình cộng đồng giám sát và bảo vệ nguồn nước của LMNS và xây dựng khuyến nghị nhằm tăng cường công khai và tiếp cận thông tin của cộng đồng trong kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đặc biệt là cho phụ nữ và các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm nước

6. Thông tin liên hệ

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyền về CECR theo địa chỉ:chị Đinh Thu Hằng, điều phối viên LMNS, email: hang.dinh@cecr.vn trước ngày 1/5/2020. Hồ sơ bao gồm: các CV, Đề xuất kế hoạch triển khai và kinh phí thực hiện, đề xuất phương pháp thực hiện và khung báo cáo nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.