CHƯƠNG TRÌNH “HỢP TÁC QUỐC GIA THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM” _ MỘT BƯỚC TIẾN LỚN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU 100% RÁC THẢI SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN LOẠI

Chương trình “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được tài trợ bởi Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam, chỉ đạo triển khai bởi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 7-1-2020 về triển khai thực hiện chương trình “Quản lý, phân loại rác, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông trên địa bàn quận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kế hoạch số 95/KH-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm ngày 31 tháng 03 năm 2021 về triển khai thực hiện chương trình giảm rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại quận Hoàn Kiếm do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) hỗ trợ triển khai.


Thực hiện từ tháng 11 năm 2020, chương trình mang sứ mệnh quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức, các cấp, các ngành trong việc phân loại, thu gom tái chế, vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định và tầm quan trọng việc cần thiết phải phân loại rác tại nguồn, từ đó giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông và tái chế, tái sử dụng các sản phẩm nhựa để góp phần vào phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Cấu trúc của Mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải dựa vào cộng đồng trong dự án này bao gồm thực hành 3R dựa vào cộng đồng, bắt đầu triển khai từ chính những hộ gia đình trên địa bàn Quận. Các gia đình chỉ cần thực hiện các bước: Tách riêng nhựa giá trị thấp (ví dụ như đồ nhựa dùng một lần, các loại bao gói nhựa và túi nilon), bỏ vào túi nilon có sẵn và chuyển túi rác cho nhân viên URENCO thu gom và phân loại. Rác thải nhựa sau đó sẽ được đem đến nhà máy tái chế và sản xuất, trở thành những sản phẩm mới (hạt nhựa, gạch…).
Trong mô hình này, các nhóm phụ nữ và lãnh đạo cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc phân loại rác tại cộng đồng thông qua việc thúc đẩy 3R, giúp tổ chức tập huấn và hướng dẫn tận nơi tại các khu dân cư, giúp theo dõi, giám sát và ghi chép về công tác thực hiện phân loại rác tại nguồn. Công nhân URENCO là nhân tố chính của hệ thống thu gom, và công ty tái chế nhựa sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển và xử lý rác nhựa giá trị thấp.
Dự án hiện tại vẫn đang được triển khai nhân rộng tại 06 phường: Hàng Đào, Hàng Trống, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Cửa Đông, Phúc Tân thuộc quận Hoàn Kiếm, dự kiến đến hết tháng 06/2022.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments