C360-compressedSáng ngày 5-6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã tổ chức hội thảo “Phụ nữ và đánh giá tác động môi trường”. Hội thảo nhằm mục đích giới về nghiên cứu “Sự tham gia của Phụ nữ vào Đánh giá tác động môi trường các dự án hạ tầng cơ sở” do PACT/MPE tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng làm cơ quan điều phối.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều chia sẻ của các chuyên gia nữ hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường và giới.

Kết thúc hội thảo, các nhóm chuyên gia đã xác định được các đối tượng nghiên cứu.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment