sangkienxanhTrong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng (READY)” do USAID tài trợ từ 5/2015 – 5/2018, tiếp tục các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH cho thanh niên tại 3 tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng sẽ triển khai khóa đào tạo 2. Trong đào tạo lần 2 này, Chương trình sẽ đạo tạo cho 70 thanh niên địa phương đến từ Thái Bình, Hải Phòng.

  • Thời gian: Từ ngày 05 – 08 tháng 04 năm 2016
  • Địa điểm: Nhà nghỉ Tuần Châu, đảo tuần châu, tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Để biết thêm thông tin về Khóa đào tạo vui lòng liên hệ chị Đoàn Vũ Thảo Ly, email: thaoly.up@gmail.com, điện thoại: 0982.629.355.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment