DSC00829

Sáng ngày 13/07/2016, Liên minh Nước sạch đã tổ chức buổi hội thảo ” Kế hoạch hoạt động năm 2016 và chiến lược vận động chính sách của Liên minh nước sạch ” . Buổi hội thảo có sự tham gia của các đại diện Liên Minh nước sạch tại Hà Nội , Bắc Ninh, Sơn La, Đà Nẵng,Quảng Nam và Bình Dương. Mục tiêu của hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng thành viên trong năm 2016.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment