thang_hanh_dong_Pro-compressedTháng hành động bảo vệ hồ Hà Nội do CECR phát động, nhằm huy động các bên tham gia tích cực vào công tác kiểm soát, giám sát ô nhiễm nước, đăc biệt là tạo dựng phong trào cộng đồng bảo vệ hồ Hà Nội.

Tháng hành động bảo vệ hồ Hà Nội bắt đầu từ Ngày Nước thế giới 22/3 và kết thúc bằng sự kiện hưởng ứng Ngày Trái Đất 22/4, trong khoảng thơi gian từ 22/3 – 22/4 đã có rất nhiều cộng đồng bằng những hành động thiết thực như dọn vệ sinh hồ, xin cam kết, tuyên truyền các nội dung về bảo vệ hồ, đạp xe đạp vì hồ Hà Nội đã cùng nhau gửi một thông điệp chung tới mọi người là “Chung tay bảo vệ hồ Hà Nội – Dừng ngày các hoạt động gây ô nhiễm hồ”.

 

 

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment