HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHIỆM VỤ THUỘC HỢP PHẦN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM NƯỚC TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG

Vào chiều ngày 11/08/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã̉ chức “Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc Hợp phần Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”. Hợp phần thuộc khuôn khổ Dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ với Trung Tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là cơ quan điểu phối. 

Buổi hội thảo diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Tại buổi hội thảo, với sự chủ trì của Lãnh Đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, hai đơn vị là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường đã trình bày 3 báo cáo bao gồm: Đánh giá thực trạng ô nhiễm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý và đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm tăng cường hiệu quả xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Chương trình truyền thông phù hợp với các đối tượng tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. 

 

Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

 

Buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, tổ chức, đơn vị liên quan đến dự án và Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang như: Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR); Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Công an thành phố; BQL Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp; BQL ĐTXD các công trình NN&PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; UBND phường Thọ Quang; UBND phường Nại Hiên Đông; Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng; Ông Huỳnh Vạn Thắng – Hội Bảo vệ TN&MT; Ông Thái Văn Quang – Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố; TS. Kiều Thị Kính – Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng; ThS. Phan Thị Hiền – Hội Bảo vệ TN&MT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND quận Sơn Trà; BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. 

Bắt đầu buổi hội thảo, đại diện 2 đơn vị đã trình bày báo cáo các kết quả đạt được trong thời gian qua tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, 3 báo cáo đã thể hiện được sự liên kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một bc tranh tổng thể cho mục tiêu góp phần giải quyết ô nhiễm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Theo đánh giá của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các kết quả sáng kiến được trình bày có vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần triển khai hiệu quả Quyết định 2375 của thành phố về Kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025.  

Sau phần trình bày báo cáo là phần thảo luận và góp ý của các chuyên gia, đơn vị trong hội thảo. Từ những thực tế trong quá trình nghiên cứu, làm việc, các bên đã có những đóng góp vô cùng thực tế và đa dạng để góp phần hoàn thiện nội dung của các nghiên cứu.  

Kết thúc buổi hội thảo, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục dựa trên những chỉ đạo của Lãnh đạo Sở TNMT, ý kiến đóng góp của chuyên gia và các tổ chức liên quan để điều chỉnh lại các nội dung báo cáo và triển khai các bước tiếp theo. Cụ thể, đối với nội dung đề xuất về “Chương trình truyền thông phù hợp với các đối tượng tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”, căn cứ dựa trên nội dung sau chỉnh sửa của báo cáo, CECR sẽ cùng với đối tác địa phương bắt đầu triển khai các chương trình truyền thông và mô hình bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Đối với nội dung “Đánh giá thực trạng ô nhiễm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý và đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm tăng cường hiệu quả xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” và “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” các đơn vị sẽ tiếp tục điều chỉnh và triển khai các hoạt động kế tiếp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự án. 

Nguồn: CECR

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments