Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG (CECR)

Địa chỉ: Phòng 501-502, nhà E1, khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 972 8063                        Email: cecr.vn@gmail.com

Web: http://cecr.vn