Ngày 24 tháng 2 năm 2017, tại Khách sạn Quân đội 33c Phạm Ngũ Lão, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng đã tổ chức lễ giới thiệu Sổ tay Hướng dẫn Sự tham gia của Phụ nữ trong Đánh giá Tác động Môi trường.

Sổ tay được xây dựng với mục tiêu tháo gỡ các ròa cản, cản trở sự tham gia của phụ nữ trong Đánh giá Tác động Môi trường, góp phần thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả của phụ nữ trong Đánh giá Tác động Môi trường tại Việt Nam. Sau gần 1 năm xây dựng,  Sổ tay đã được hoàn thành với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, giới và xã hội cùng sự đồng hành của AIT-VN trong suốt quá trình tham vấn.

Sổ tay gồm 4 phần, Phần 1 nêu rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong ĐTM. Phần 2 trình bày mục đích về sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ, nêu rõ quy trình và cấp độ tham gia trong từng bước ĐTM và các rào cản chính đối với sự tham gia đó. Phần 3 nêu lên nguyên tác và quy trình tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM. Và phần 4 nêu ra các phương pháp, công cụ để thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong ĐTM.

Tải sổ tay tại đây: tiếng Việt, tiếng Anh

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment