CECR Hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới 2/2/2013

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Ramsar (Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) từ năm 1989. Đây là một hiệp ước liên chính phủ được thông qua ngày 2-2-1971 tại thành phố Ramsar của Iran với mục […]