TẬP HUẤN CHỦ ĐỀ: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI – HỢP PHẦN DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Từ ngày 2-5/8/2022, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã tổ chức chương trình tập huấn về các chủ đề: “Ô nhiễm không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, thuộc hợp phần “Xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững” trong khuôn khổ Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) điều phối.

C&E chia sẻ các nội dung về phòng chống thiên tai cho nòng cốt (Thanh Khê)
C&E chia sẻ các nội dung về phòng chống thiên tai cho nòng cốt (Thanh Khê)

Chuỗi tập huấn được diễn ra tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang vào ngày 2-3/8 và tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng vào ngày 4-5/8. Đây là đợt tập huấn cuối cùng cho lực lượng nòng cốt của 5 khu dân cư, nhầm cung cấp các kiến thức, tăng cường năng lực cho nhóm nòng cốt về các chỉ tiêu hướng đến của Khu dân cư bền vững. Nội dung trong các buổi tập huấn được C&E và chuyên gia biên soạn đầy đủ và phù hợp với đối tượng là người dân, đảm bảo nhóm nòng cốt có thể tiếp thu các kiến thức, từ đó xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể nhằm hướng đến đạt được các chỉ tiêu đề ra cho khu dân cư nơi họ sinh sống.

Họp nhóm để lập kế hoạch triển khai các tiêu chí tại khu dân cư (Hòa Vang)
Họp nhóm để lập kế hoạch triển khai các tiêu chí tại khu dân cư (Hòa Vang)
Khởi động đầu giờ của lớp tập huấn (Hòa Vang)
Khởi động đầu giờ của lớp tập huấn (Hòa Vang)
Nhóm nòng cốt trình bày kế hoạch đã xây dựng với lớp tập huấn (Hòa Vang)
Nhóm nòng cốt trình bày kế hoạch đã xây dựng với lớp tập huấn (Hòa Vang)
Nhóm nòng cốt chia sẻ các nội dung trong quá trình tập huấn (Hòa Vang)
Nhóm nòng cốt chia sẻ các nội dung trong quá trình tập huấn (Hòa Vang)
Nhóm nòng cốt tại chia sẻ các ý kiến về nội dung tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm (Thanh Khê)
Nhóm nòng cốt tại chia sẻ các ý kiến về nội dung tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm (Thanh Khê)

Cuối buổi tập huấn, C&E và chuyên gia đã hỗ trợ nhóm nòng cốt xây dựng được bảng kế hoạch hành động cho các chỉ tiêu về ứng phó với Biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai, các hành động giảm ô nhiễm không khí, các hoạt động được xây dựng dựa trên nhu cầu và thực tế tại địa phương. Sau buổi tập huấn, các kế hoạch trên sẽ được C&E chọn lọc và đưa vào kế hoạch tổng thể của khu dân cư, cùng với nhóm nóng cốt và các hộ gia đình bắt đầu triển khai từ tháng 8/2022.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments