Chương trình Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa ô nhiễm nước

LMNSTừ sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng và một số tổ chức về hình thành mạng lưới giám sát ô nhiễm nước ở Việt Nam, tháng 10 năm 2013 Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước (gọi tắt là Liên minh Nước sạch) chính thức được thành lập, nằm dưới chương trình hỗ trợ liên minh vận động chính sách của Oxfam.

Liên minh Vận động Chính sách Kiểm soát và Ngăn ngừa Ô nhiễm nước là một tập hợp các tổ chức phi chính phủ, cơ quan quản lý,  cơ quan khoa học, tổ chức truyền thông, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia pháp luật và môi trường cùng nhau làm việc nhằm góp phần giám sát xây dựng và thực hiện chính sách  kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, góp phần xây dựng Luật Kiểm soát Ô nhiễm Nước cho Việt Nam.

Mạng lưới hoạt động của Liên minh bao gồm các tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và cộng đồng (CECR) – với vai trò là tổ chức điều phối và các tổ chức thành viên khác: Trung tâm Môi trường và Phát triển Cộng đồng (CECOD), Trung tâm Sản xuất Sạch hơn (VNPC), Đại học Tây Bắc, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh, Tạp chí Môi trường và Công ty TNHH một thành viên thương mại Quảng Trị, các nhà khoa học, các chuyên gia môi trường và các nhà làm luật.  Trong đó, CECR đóng vai trò là cơ quan điều phối, có nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp và kết nối các thành viên triển khai các hoạt động, nhằm phát huy tối đa khả năng của các bên và chuyển tải được các khuyến nghị, cũng như thông điệp của Liên minh tới các cơ quan quản lý, cơ quan lập pháp và cộng đồng.

Mục tiêu tổng thể của Liên minh là: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước ô nhiễm công nghiệp và các nguồn ô nhiễm khác, đảm bảo cho sự tiếp cận nước an toàn  các hoạt động kinh tế và dân sinh. Với các mục tiêu cụ thể như sau:

–         Thúc đẩy kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước  với sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.

–         Xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý hiện hành kiểm soát ô nhiễm nước và  xây dựng Luật kiểm soát ô nhiễm nước.

–         Liên minh Nước sạch có năng lực tốt và sẵn sàng hành động về các vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước.

Các lĩnh vực hoạt động

1: Nghiên cứu xây dựng bằng chứng

– Nghiên cứu Phân tích chính sách: Nghiên cứu, rà soát và phân tích các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến KSONN.

– Nghiên cứu các bài học từ nước ngoài: Nghiên cứu các kinh nghiệm và chính sách của các nước về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, các biện pháp xử lý ô nhiễm, nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến KSONN tại Việt Nam

– Nghiên cứu theo vấn đề: Nghiên cứu tổng quan và điều tra thực tế về các khía cạnh liên quan tới ô nhiễm nước và kiểm soát ô nhiễm nước tại những thủy vực điển hình bị ô nhiễm trong cả nước (suối Bưng Cù – Đồng Nai, sông Cầu Lương – Hưng Yên, hồ Hà Nội…..) nhằm đánh giá những tác động của ô nhiễm nước tới sức khỏe, kinh tế của cộng đồng nơi đây, và xác định những bất cập trong quản lý, thể chế chính sách, kỹ thuật, xã hội, trách nhiệm của các bên, đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng giám sát ô nhiễm nước điển hình.

2. Truyền thông

Các thông điệp, các kết quả nghiên cứu, các trường hợp điển hình, các khuyến nghị sẽ được truyền tải qua các hội nghị chuyên môn, hội thảo chính sách, thảo luận tại các diễn đàn, đăng tải trên các tạp chí chuyên môn và các phương tiện truyền thông đại chúng.

3. Vận động chính sách

Vận động chính sách được thực hiện thông qua các kênh hiện có của các thành viên liên minh nhằm phản ánh trung thực hiện trạng về ô nhiễm nước với các nhà lập pháp và đề xuất các khuyến nghị mang tính khoa học cao và khả thi.

Mọi thông tin xin liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

Địa chỉ: Phòng 501&502 Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội, Việt Nam

Điện Thoại:0243-9728 063

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.