Biến ý tưởng thành hành động: Chương trình tập huấn thanh niên tiên phong trong thích ứng với BĐKH vùng ĐB Sông Hồng, lớp 3

readyTừ 1-4/11/2016, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tổ chức lớp tập “Thanh niên tiên phong trong thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông hồng” cho hơn 50 thanh niên địa phương đến từ huyện Giao Thủy (Nam Định) và huyện Cát Hải (Hải Phòng). Chương trình cung cấp cho các bạn học viên những kiến thức nền tảng về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và các kiến thức chuyên sâu liên quan tới sinh kế như nông nghiệp thông minh, chia sẻ các mô hình về xử lý nước thải, các mô hình về thủy sản, sống xanh, truyền thông, cộng đồng tham gia bảo vệ vệ môi trường. Thông qua những kiến thức và những chia sẻ này và các tương tác như làm việc nhóm phân tích vấn đề địa phương từ đó làm nền tảng hỗ trợ các bạn học viên đề xuất các ý tưởng nhằm giải quyết các vấn đề địa phương và thích ứng với Biến đổi khí hậu.
Sau 4 ngày tập huấn đã có 20 sáng kiến được đề xuất, các sáng kiến này đưa ra đều nhằm giải quyết một vấn đề mà địa phương nơi các học viên sinh sống đang gặp phải.
Chương trình tập huấn này là lớp tập huấn thứ 3 do CECR phụ trách, chương trình thuộc dự án Thanh niên thích ứng với BĐKH vùng đồng bằng sông Hồng (READY) do USAID tài trợ, do 3 tổ chức Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và Viện Nghiên cứu Châu Á (AMDI) thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.