Tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong quản lý dự án và thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý chất thải rắn ở cấp cộng đồng

Vừa qua, ngày 28 và 29/09 tại thành phố Đà Nẵng, CECR – Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với chương trình thạc sỹ về Xây dựng Hoà Bình thuộc học bổng Asian Peace Builder (APS) ở Costa Rica và Philippines, trong khuôn khổ dự án “Lồng ghép giới trong quản lý chất thải bền vững ở cấp cộng đồng tại Việt Nam”, tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong quản lý dự án và thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý chất thải rắn ở cấp cộng đồng. Mục tiêu của hoạt động này cung cấp kiến thức về tầm quan trọng của bình đẳng giới trong quản lý môi trường và các công cụ về phân tích giới, lồng ghép các hoạt động có nhạy cảm giới trong quản lý dự án tại cấp cơ sở ở Đà Nẵng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.