Tọa đàm ” Nguồn nước sạch và phát triển bền vững : vấn đề chính sách “

IMG_0244Hiện trạng trên đặt ra nhu cầu cần phải có cách nhìn nhận đúng mức hơn về vấn đề ô nhiễm nước như một mối nguy hiểm có khả năng gây ảnh hưởng to lớn tới toàn xã hội trên phạm vi lớn cả về không gian và thời gian, cũng như rà soát lại các chính sách liên quan vốn mang nặng tính định hướng và thiếu những hướng dẫn cụ thể.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm nước là nhiệm vụ mang tính quan trọng và chiến lược hàng đầu vì nước là cội nguồn của cuộc sống. Bảo vệ chất lượng nguồn nước cũng là nội dung của 2 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững cần đạt được trong 15 năm tới của Liên hợp quốc trong hội nghị Phát triển bền vững toàn cầu năm 2015.

Các thảm họa môi trường những tháng đầu năm 2016 gây thiệt hại nặng nề cho ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch, và tàn phá hệ sinh thái là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề kiểm soát ô nhiễm các vùng nước mặt, gồm sông ngòi, ao, hồ, và các vùng biển duyên hải, tại Việt Nam. Bảo vệ chất lượng nước các vùng nước mặt cũng chính là bảo vệ sinh kế của người dân gắn liền với nguồn lợi thủy sản, dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác liên quan đến nước, và do đó phải trở thành ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Mặc dù chúng ta đã có Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi năm 2014) và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi năm 2012) nhưng hiệu quả của các Luật này trong kiểm soát ô nhiễm nước vẫn còn rất hạn chế dẫn tới chất lượng môi trường nước tiếp tục bị suy thoái và các sự cố ô nhiễm nước trầm trọng vẫn tiếp tục xảy ra.

Trong khuôn khổ diễn đàn Bảo vệ môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Liên minh Nước sạch tổ chức tọa đàm “Nguồn nước sạch và phát triển bền vững: Vấn đề chính sách” nhằm tạo không gian thảo luận cởi mở về tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn nước sạch cho phát triển bền vững và các giải pháp khắc phục các bất cập về mặt chính sách trong kiểm soát ô nhiễm nước hiện nay. Tọa đàm sẽ đóng góp các thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong việc ngăn ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường nước cũng như cải thiện chất lượng môi trường nước mặt của Việt Nam trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.