Bản tin điện tử Mạng lưới Phụ nữ Tiên phong Thích ứng BĐKH Việt Nam 02 tháng 8/2020

Tiếp nối bản tin số 01, bản tin Mạng lưới phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi khí hậu Việt Nam số 02, Quý III/2020 sẽ cung cấp thông tin về “Gặp gỡ trực tuyến của Ban Chỉ đạo Cương Lĩnh Bắc Kinh 25+ về chủ đề “Tổng quan về COVID-19 từ lăng kính giới tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và những hành động ứng phó của UN Women”, Tóm tắt báo cáo “Giới, Khí hậu và An ninh: Duy trì hòa bình chung trên tuyến đầu của biến đổi khí hậu” được thực hiện bởi UN Women, Hội thảo tham vấn về rà soát chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới trong thời gian tại Việt Nam, Câu chuyện điển hình về lồng ghép giới trong thích ứng với BĐKH và GNRRTT và các điểm tin liên quan đến phụ nữ, vấn đề giới và biến đổi khí hậu.

Mời các Quý độc giả tải file PDF hoặc đọc trực tuyến tại link: https://drive.google.com/file/d/1E8FcQwfb7aYI9gbqbiB_Dyeih0Pmv15g/view?usp=sharing

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam

Bài viết rất hay