Nâng cao nhận thức cộng đồng bằng trồng cây xanh và đặt thùng rác tại các địa điểm công cộng và trường học tại thị trấn Quất Lâm

Mô tả sáng kiến/mô hình Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và các biện pháp bảo vệ môi trường thông qua tuyên truyền và hoạt động thực tế. Thanh niên …

Giám sát, quan trắc và cải thiện chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản

Địa điểm: tại Xã Phù Long, huyện Cát Hải     Mô tả sáng kiến/mô hình     Trong những năm gần đây xã Phù Long, huyện Cát Hải, Hải Phòng đã có những bước …

Thích ứng BĐKH “Nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng thông qua việc cải thiện chất lượng nguồn nước uống và sinh hoạt an toàn tại Quất Lâm, huyện Giao Thủy, Nam Định

  Mô tả mô hình   Tại Quất Lâm, các hộ ở ven biển chưa tiếp cận được nguồn nước sạch,  vẫn còn phải sử dụng nước từ giếng khoan. Tuy nhiên hiện chất lượng …

Nâng cao hiệu quả của hệ thống cấp nước sinh hoạt và khả năng tiếp cận nguồn nước sạch tại Nam Phú, Tiền Hải với sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng

Mô tả mô hình Tại Nam phú đã có được hệ thống cung cấp nước sạch ở địa phương, tuy nhiên thách thức lớn nhất là việc dò rỉ nước từ đường ống do mất …