CECR cần tuyển chuyên gia nghiên cứu tài liệu hoá các mô hình cộng đồng giám sát nguồn nước

Các nguồn nước ở Việt Nam như (sông, suối, ao hồ, vùng nước ven biển) đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải và rác thải sinh hoạt. Sự tham gia của …