Tập huấn tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học biển và giảm thiểu rác thải nhựa ngoài đại dương cho ngư dân quận Sơn Trà

Sáng ngày 10 tháng 8 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Quận Sơn Trà đã diễn ra Hội nghị Tuyên truyền về bảo vệ đa dạng sinh học biển và giảm rác thải nhựa …

Dự án “Đại dương không nhựa: Chương trình thu gom, phân loại, tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh”

Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình Tái chế Rác thải Sinh hoạt Đô thị (MWRP)/DIG với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do CECR …