Một năm thực hiện Dự án Đại dương không nhựa: Những kết quả hết sức ghi nhận

Dự án Đại dương không nhựa – chương trình tái chế nhựa về một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh (dự án “Đại dương không nhựa”) do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường …