Hội nghị nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác sinh hoạt trên địa bàn phường Thọ Quang

Vào sáng ngày 07 tháng 11 tại Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang đã diễn ra Hội nghị nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác sinh hoạt trên địa …

Triển khai nhân rộng mô hình giảm thiểu, phân loại, tái chế rác thải sinh hoạt tại nguồn tại phường Mân Thái

Sau hơn ba tháng triển khai thí điểm mô hình ở 4 khu dân trên địa bàn quận Sơn Trà, vào sáng ngày 11 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân phường Mân Thái đã …

Tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong quản lý dự án và thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý chất thải rắn ở cấp cộng đồng

Vừa qua, ngày 28 và 29/09 tại thành phố Đà Nẵng, CECR – Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với chương trình thạc sỹ về Xây dựng Hoà Bình thuộc học bổng …