Tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong bảo vệ biển khỏi rác thải nhựa”

Sáng ngày 31/07/2018, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với trung tâm nghiên cứu môi trường tổ chức lớp tập huấn Đại dương không nhựa và thủ lĩnh thanh niên trong giảm thiểu và quản …