Quản lý rác thải biển: Hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy đồng thuận mạnh mẽ từ cộng đồng

(ictdanang) – Hôm nay (23/5/2018), tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo “Quản lý rác thải đô thị bền vững: Phân loại, thu gom và tái sử dụng rác thải dựa vào cộng đồng”, …

Phường Xuân Hà tổ chức hội nghị truyên truyền về mô hình giảm thiểu, phân loại thu gom và tái chế rác thải tại khu dân cư

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Thanh Khê về việc chọn phường Xuân Hà thực hiện thí điểm chương trình Dự án Đại dương không nhựa với mô hình giảm thiểu, phân loại và …