Một năm thực hiện Dự án Đại dương không nhựa: Những kết quả hết sức ghi nhận

Dự án Đại dương không nhựa – chương trình tái chế nhựa về một cộng đồng khỏe mạnh và thành phố xanh (dự án “Đại dương không nhựa”) do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường …

Hội nghị nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác sinh hoạt trên địa bàn phường Thọ Quang

Vào sáng ngày 07 tháng 11 tại Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang đã diễn ra Hội nghị nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và tái chế rác sinh hoạt trên địa …