Triển khai nhân rộng mô hình giảm thiểu, phân loại, tái chế rác thải sinh hoạt tại nguồn tại phường Mân Thái

Sau hơn ba tháng triển khai thí điểm mô hình ở 4 khu dân trên địa bàn quận Sơn Trà, vào sáng ngày 11 tháng 10 tại Ủy ban nhân dân phường Mân Thái đã …

Tập huấn nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong quản lý dự án và thúc đẩy bình đẳng giới trong quản lý chất thải rắn ở cấp cộng đồng

Vừa qua, ngày 28 và 29/09 tại thành phố Đà Nẵng, CECR – Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng phối hợp với chương trình thạc sỹ về Xây dựng Hoà Bình thuộc học bổng …

Thực hiện mô hình giảm thiểu, thu gom, phân loại và tái chế rác thải trong khu dân cư Thuận An 5- phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Khu dân cư Thuận An 5 là một trong hai khu dân cư của phường Xuân Hà, quận Thanh Khê được chọn làm thí điểm trong giai đoạn đầu của Dự án “Đại dương không …

Thực hiện Mô hình giảm thiểu, thu gom, phân loại và tái chế rác thải sinh hoạt tại phường An Hải Đông

Thực hiện Mô hình giảm thiểu, thu gom, phân loại và tái chế rác thải sinh hoạt tại tại phường An Hải Đông   Sau gần một tháng vận động và triển khai thực hiện …