CECR TUYỂN CHUYÊN GIA HỖ TRỢ THIẾT KẾ VÀ LÊN NỘI DUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN (E-LEARNING) VỀ NGUỒN NƯỚC CHO HỌC SINH

  1. Bối cảnh

Dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn nước” (tên viết tắt: CAWACON), do USAID Local Work tại Việt Nam hỗ trợ nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo tồn và bảo vệ nguồn nước mặt trong Mạng lưới Bảo tồn Nước Việt Nam (VIWACON). Trong khuôn khổ này, mạng lưới sẽ cung cấp một nền tảng cho các thành viên và công chúng đối thoại, trao đổi thông tin và chia sẻ các thực hành về bảo tồn nguồn nước. Ngoài ra, mạng lưới sẽ huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan để đề ra các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh và cấp quốc gia; từ đó tổ chức các hoạt động góp sức bảo tồn nguồn nước.
Quản lý nước, bao gồm kiểm soát ô nhiễm nước và bảo tồn, là một vấn đề cực kỳ phức tạp. Sự quản trị của nó đòi hỏi một bộ luật tốt, cơ sở hạ tầng, công nghệ và năng lực quản lý cao. Nó đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội vì mọi thực thể của xã hội và cuộc sống đều phụ thuộc vào chất lượng tốt của nước và hệ sinh thái của nó.
Trọng tâm chính của dự án này trong ba năm tới là nâng cao nhận thức về ô nhiễm nước và sức khỏe, về thay đổi hành vi thông qua các khoản tài trợ ​​nhỏ và sáng kiến, dựa trên dữ liệu và thông tin khoa học. Để đạt được mục đích trên, một chương trình giáo dục trực tuyến (e-learning) gồm nhiều mô-đun về bảo tồn nguồn nước sẽ được phát triển và đưa vào chương trình giảng dạy các trường học, đại học tại Hà Nội và Đà Nẵng. Thông qua những mô-đun này, học sinh có thể đề ra và thực hành các sáng kiến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước tại trường học, hộ gia đình và tại địa phương sinh sống.
Hiện Hà Nội đang tiến hành cải cách chương trình giáo dục nhằm tăng thêm các nội dung về “Giáo dục trải nghiệm sáng tạo (STEM)” và “Giáo dục địa phương” với khối 6 là thí điểm. Do tình hình đại dịch Covid, các trường đều đã xây dựng chương trình trực tuyến. Vì vậy, dự án cân nhắc xây dựng bộ học liệu hỗ trợ giáo viên lồng ghép chương trình giáo dục về bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường cho chương trình lớp 6 trong giai đoạn này. Mục tiêu là bộ học liệu sẽ được sử dụng trong các trường học để các giáo viên tham khảo và vận dụng vào chương trình giáo dục môi trường, nhằm vận động học sinh thực hiện các hành động tiết kiệm và bảo tồn nguồn nước.
Dự án cần tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng bộ học liệu, các công việc bao gồm tìm hiểu về chương trình cải cách cho lớp 6, nghiên cứu xác định các cơ hội xây dựng bộ học liệu hỗ trợ các giáo viên lồng ghép bảo vệ môi trường nước, xác định phạm vi kiến thức và xây dựng nội dung bộ học liệu trong khuôn khổ các mô-đun.

  1. Nhiệm vụ chính của chuyên gia

Chuyên gia sẽ tập trung vào việc hỗ trợ  CERC thực hiện chương trình này với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
Nhiệm vụ 1: Xây dựng báo cáo sơ bộ về công tác cải cách giáo dục lớp 6 hiện nay ở Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị về cách xây dựng các nội dung về chương trình giáo dục bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường lồng ghép vào chương trình cải cách.
Nhiệm vụ 2: Xây dựng nội dung các mô-đun và khuyến nghị cách trình bày.
Khi thực hiện các nhiệm vụ trên, chuyên gia sẽ hợp tác với cán bộ chương trình phụ trách lĩnh vực này và chuyên gia 2 đang thực hiện nhiệm vụ kết nối với Hà Nội. Cách tiếp cận mở và phát triển tạo ra các sự sáng tạo quan trọng và có ý nghĩa.
Chuyên gia và nhóm dự án có thể tổ chức các buổi tham vấn nhỏ với các chuyên gia và cán bộ khác ở Trung tâm nhằm huy động tốt nhất các sáng kiến và ý tưởng.

  1. Các nhiệm vụ cụ thể:
STT Nhiệm vụ cụ thể
Nhiệm vụ 1: Xây dựng báo cáo sơ bộ về công tác cải cách giáo dục lớp 6 hiện nay ở Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị về cách xây dựng các nội dung về chương trình giáo dục E-learning bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường lồng ghép vào chương trình cải cách
–       Tham gia vào các buổi họp về thống nhất kết quả đầu ra cuả báo cáo do CECR tổ chức
–       Xây dựng phương pháp thực hiện
–       Tiến hành gặp gỡ tìm hiểu nghiên cứu về công tác cải cái lớp 6
Xây dựng báo cáo về hiện trạng về công tác cái cách giáo dục và đề xuất khuyến nghị cho các mô đun đào tạo
Nhiệm vụ 2: Xây dựng nội dung các mô-đun và khuyến nghị cách trình bày.
–       Tham gia họp nhóm cố vấn, chuyên gia để xây dựng và thống nhất các mô đun cho chương trình cải cách lớp 6 dựa trên kết quả của báo cáo sơ bộ
–       Đề xuất các mô-đun cho lớp 6
–       Xây dựng nội dung chi tiết các mô-đun về các chủ đề liên quan đến bảo tồn nguồn nước

 
 

  1. Sản phẩm dự kiến
  • Báo cáo sơ bộ về công tác cải cách giáo dục lớp 6 và khuyến nghị cho chương trình E-learning
  • Bộ giáo trình gồm 6 mô đun về bảo tồn nguồn nước

 

  1. Thời gian: 01 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2021

 
Chuyên gia quan tâm xin gửi đề xuất đến địa chỉ email: long.hoang@cecr.vn hoặc liên hệ số điện thoại 0353 683 103 trước ngày 22/09/2021
 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments