HỌP THAM VẤN CÁC SÁNG KIẾN THUỘC KHUÔN KHỔ DỰ ÁN CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC 

Vào chiều ngày 12/04/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng  đã tổ chức cuộc họp Tham vấn các sáng kiến trong hợp phần “Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc khuôn khổ Dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID tài trợ và Trung Tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là cơ quan điểu phối.

Buổi họp đã tham vấn kết quả báo cáo của sáng kiến “Đánh giá hiện trạng, lập bản đồ môi trường và đề xuất cơ chế quản lý tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” và dự thảo đề xuất sáng kiến “Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”, cụ thể như sau: 

Sáng kiến “Đánh giá hiện trạng, lập bản đồ môi trường và đề xuất cơ chế quản lý tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”: 

Buổi họp của sự tham gia của: Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám Đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng; PGS.TS. Trần Văn Quang; KS. Thái Văn Quang; KS. Nguyễn Trọng Thu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND quận Sơn Trà; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố; BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Công ty CP môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung; Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT. 

Sau khi Trung tâm Quan trắc báo cáo tiến độ của Sáng kiến, Nhóm chuyên gia và khách mời tham dự đã có những nhận xét tích cực và góp ý chi tiết để hoàn thiện các hoạt động của sáng kiến trong giai đoạn tiếp theo.  

Trung tâm Quan trắc dựa trên những chỉ đạo của Lãnh đạo Sở TNMT, ý kiến đóng góp của Chuyên gia và các tổ chức liên quan để hoàn thiện lại các nội dung báo cáo. Mục tiêu của báo cáo đảm bảo thể hiện được nguyên nhân, thực trạng ô nhiễm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, đưa ra được những đánh giá và khuyến nghị phù hợp để làm cơ sở cho các hoạt động góp phần giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực. 

Buổi họp rà soát Sáng kiến “Đánh giá hiện trạng, lập bản đồ môi trường và đề xuất cơ chế quản lý tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”

Sáng kiến “Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”: 

Buổi họp của sự tham gia của: UBND quận Sơn Trà; BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR); Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng; Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT. 

Theo chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT đã chuẩn bị nội dung và trình bày báo cáo về tiến độ xây dựng dự thảo đề xuất sáng kiến tại cuộc họp. 

Đề xuất sáng kiến đã nhận được những góp ý tích cực từ các đơn vị chuyên môn liên quan để hoàn thiện nội dung. Đây là sáng kiến mới, góp phần áp dụng công nghệ vào việc quản lý môi trường. Cụ thể, hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng như một công cụ đắc lực trong việc triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch 2375 để xử lý ô nhiễm môi trường tại Khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2020-2025 và các công việc quản lý môi trường cụ thể tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang 

Đề xuất sáng kiến đã nhận được những góp ý tích cực,là sáng kiến mới, góp phần áp dụng công nghệ vào việc quản lý môi trường hiệu quả hơn

Kết thúc cuộc họp tham vấn các sáng kiến, các đơn vị đã cáo cáo, rà soát các nội dung thực hiện và triển khai sáng kiến theo Thoả thuận đã ký kết và lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đề xuất nhằm hỗ trợ thực hiện dự án trong thời gian sắp tới. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments