Tuyển Chuyên gia xây dựng video

1. Bối cảnh
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường, phát triển kinh tế – xã hội cho Việt Nam.
CECR có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại địa phương. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia thực hiện. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường một cách tích cực.
Trong thời gian 2015-2020, Liên minh Nước sạch, được điều phối bởi CECR, đã thực hiện các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước tại các địa phương gồm Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam. Năm 2021, CECR tiếp tục điều phối Liên minh Nước sạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước tại tỉnh Sơn La.
Điều khoản tham chiếu công việc này được xây dựng cho chuyên gia thực hiện xây dựng kịch bản video chia sẻ kết quả Chương trình và những bài học, khuyến nghị về huy động cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước thông qua hỗ trợ cơ quan chính quyền địa phương triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật bảo vệ môi trường 2020 và xây dựng mô hình cộng đồng giám sát chất lượng nguồn nước. Nội dung chi tiết được mô tả cụ thể như sau:

2. Mục tiêu
Xây dựng video về huy động cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước thông qua hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật bảo vệ môi trường 2020 và xây dựng mô hình cộng đồng giám sát chất lượng nguồn nước

3. Yêu cầu chung về sản phẩm
– Video có thời lượng 3 – 5 phút
– Nội dung video:
+ Cơ quan chính quyền địa phương tỉnh Sơn La thực thi Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020
+ Các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát chất lượng nước suối Nậm Pàn.
+ Thực hành tốt, khuyến nghị về huy động cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước thông qua hỗ trợ cơ quan chính quyền địa phương triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật bảo vệ môi trường 2020
+ Thực hành tốt, khuyến nghị triển khai các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước

4. Nhiệm vụ
– Tổng quan tài liệu về chương trình Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước tại tỉnh Sơn La do CECR thực hiện
– Tổng quan tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước tại dịa phương và các mô hình cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát chất lượng nước
– Lên ý tưởng, xây dựng, phát triển kịch bản cho video về huy động cộng đồng tiếp cận thông tin bảo vệ nguồn nước thông qua hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật bảo vệ môi trường 2020 và xây dựng mô hình cộng đồng giám sát chất lượng nguồn nước (kịch bản phải thể hiện được kết quả của chương trình Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin và Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tiếp cận thông tin giám sát nguồn nước tại tỉnh Sơn La do CECR thực hiện, giới thiệu 3 mô hình cộng đồng có sự tham gia của người dân trong việc giám sát chất lượng nước và yếu tố thúc đẩy người dân tích cực tham gia đóng góp thông tin để thực thiện công tác quản lý môi trường hiệu quả)
– Làm việc cùng CECR, chuyên gia xây dựng phim và các bên liên quan trong suốt quá trình xây dựng kịch bản, quay phim và hoàn thiện video.

5. Thời gian thực hiện
Thời gian hoàn thiện kịch bản: Trước ngày 03/12/2021

6. Sản phẩm đầu ra
– Kịch bản video chi tiết

7. Yêu cầu
– Có kinh nghiệm truyền thông;
– Có kinh nghiệm và hiểu biết về quản lý môi trường, quản lý nguồn nước, sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường;
– Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ/tổ chức nghiên cứu về bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước là một lợi thế.

Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ qua email tuoi.nguyen@cecr.vn hoặc số điện thoại 0243 972 8063 trước ngày 24/11/2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments