Thành lập cuối năm 2009 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR) tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ, chuyên gia có tâm huyết để nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng nhằm góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành cho hiện tại và tương lai.

Tại CECR, chúng tôi có niềm tin rằng các giải pháp cho vấn đề môi trường hiện nay chủ yếu cần thực hiện tại cấp địa phương, trong khuôn khổ chủ trương, chính sách quốc gia. Các giải pháp này phải được chính những người dân nhiệt tình xây dựng và tham gia giải quyết. Chính điều đó sẽ dẫn đến sự thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng và cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu một cách tích cực.

Ứng dụng công nghệ số để kết nối hiệu quả và huy động sự tham gia có ý nghĩa của các đối tác trong các hoạt động bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu là phương pháp tiếp cận của CECR. Các đối tác chính của CECR bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các trường học, các hội đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhóm truyền thông/báo trí, các luật gia, các chuyên gia và cộng đồng. CECR đặc biệt thúc đẩy vai trò tiên phong của phụ nữ và thanh niên trong bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Sứ mệnh (Mission): Góp phần đảm bảo môi trường sống trong lành cho hiện tại và tương lai. Chúng tôi tiên phong trong bảo tồn nguồn nước, quản lý rác thải, thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tầm nhìn (Vision): Là đối tác tin cậy, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số nhằm kết nối các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Giá trị cốt lõi (Core values): Kết nối (Networking) – Nhiệt huyết (Energetic) – Truyền cảm hứng (Inspiration) -Học hỏi (Learning) – Nghiên cứu, đổi mới sáng tạo (Think tank & Innovation)

 

“Cộng đồng hành động vì môi trường”

Community Action for Environment

 

Lĩnh vực hoạt động

1. Nghiên cứu

  • Nghiên cứu ứng dụng phương pháp khoa học về sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng kế hoạch chiến lược bảo vệ nguồn nước mặt.
  • Nghiên cứu phân tích chính sách: Nghiên cứu, rà soát và phân tích các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát nguồn xả thải gây ô nhiễm nước mặt để tìm ra những bất cập chính sách từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách phù hợp cho các nhà quản lý, lập pháp
  • Nghiên cứu các bài học từ nước ngoài: Nghiên cứu các kinh nghiệm và chính sách của các nước về kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, các biện pháp xử lý ô nhiễm, nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách pháp luật liên tại Việt Nam
  • Nghiên cứu các trường hợp ô nhiễm nước điển hình, xác định các bất cập chính sách, xây dựng các bằng chứng điển hình hỗ trợ cho quá trình vận động chính sách.

2. Vận động chính sách

  • Với mục tiêu vận động cho một chính sách tốt về kiểm soát ô nhiễm nước nhằm bảo vệ nguồn nước trước những ô nhiễm công nghiêp và các ô nhiễm khác, đảm bảo cho sự tiếp cận nước an toàn trong các hoạt động kinh tế và dân sinh, vận động chinh sách được CECR thực hiện thông qua hoạt động dối thoại chính sách với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà lập pháp bằng các kênh truyên thông như tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên môn, xây dựng các phóng sự, bài báo chuyên môn đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng… Nhằm phản ánh trung thực hiện trạng ô nhiễm nước tại Việt Nam và đề xuất các khuyến nghị khoa học và khả thi.

3. Tư vấn môi trường

  • Tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý môi trường chiến lược cho các đơn vị quản lý nhà nước, các doanh nghiệp

4. Truyền thông môi trường

  • Tổ chức các lớp tập huấn cho từng nhóm cộng đồng khác nhau; tổ chức các sự kiện môi trường; tổ chức các hội thảo chuyên môn, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước.