Trung tâm            Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
VIWACON – Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
VIWACON – Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
CECR tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu tập huấn
Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội...
Read More "CECR tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu tập huấn"
CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG
Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội...
Read More "CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG"