Trung tâm            Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
VIWACON – Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
VIWACON – Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam
CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ BẢN ĐỒ HÓA
Bối cảnh Trong thời gian 2017-2020, Liên minh Nước sạch đã thực hiện nghiên cứu về thực thi pháp luật môi trường, Luật Tiếp cận...
Read More "CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU VÀ BẢN ĐỒ HÓA"
CECR TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG
Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học...
Read More "CECR TUYỂN THỰC TẬP SINH TRUYỀN THÔNG"
HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁI ĐẤT 2021: “PHỤC HỒI TRÁI ĐẤT”
HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁI ĐẤT 2021: “PHỤC HỒI TRÁI ĐẤT”: Ngày 17/4/2021 tại số 2 đường Lê Thái Tổ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra Sự kiện Hưởng ứng Ngày Trái đất...
Read More "HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁI ĐẤT 2021: “PHỤC HỒI TRÁI ĐẤT”"