HỘI THẢO TẬP HUẤN: KINH TẾ TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIWACON

Ngày 5 – 6 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Mạng lưới bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Kinh tế Tuần hoàn Tài nguyên trong Bối cảnh Địa phương Hoá và Phát triển Mạng lưới VIWACON” tại Phú Thọ. […]

HỘI NGHỊ: SỬA ĐỔI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2012 – MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT

Ngày 23/12, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng và Mạng lưới bảo tồn nguồn nước tổ chức hội nghị Sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012 – Một số chính sách nổi bật tại Trung tâm […]

Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 

Chiều ngày 15/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ dự án […]

HỘI NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC NĂM 2012 – MỘT SỐ CHÍNH SÁCH NỔI BẬT

Ngày 12/12/2022 tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu – Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị “Sửa đổi Luật tài nguyên nước năm 2012 – […]

Buổi tập huấn đầu tiên của Chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” 

Sáng ngày 10/12/2022, Buổi học đầu tiên của chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” đã được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.  Thông qua sự chia sẻ và hướng dẫn của cô Ana […]

Tuyển đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước (CAWACON)

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh của CECR là […]

Hội nghị khởi động Sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”

Chiều ngày 24/11/2022, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức Hội nghị khởi động sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc […]

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

CUỘC THI: Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SỬ DỤNG NƯỚC THÔNG MINH

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nước thải từ lâu đã được xem là tài nguyên và việc tái sử dụng nước thải được xem là biện pháp hữu hiệu để giảm các áp lực về tài nguyên nước. Giảm thiểu nước thải và tái sử dụng nước giúp tránh lãng phí nước và […]

BUỔI TRAO ĐỔI VỀ CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG MỚI TRONG LUẬT TNN SỬA ĐỔI 2022

Sáng hôm nay, ngày 18/11/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi trao đổi về các nội dung và các định hướng mới trong Luật TNN sửa đổi 2022 nhằm định hướng, xây dựng các nghiên cứu đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho đơn vị […]