HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHIỆM VỤ THUỘC HỢP PHẦN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM NƯỚC TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG

Vào chiều ngày 11/08/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã tổ chức “Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc Hợp phần Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”. Hợp phần thuộc khuôn khổ Dự án “Chung tay hành động bảo vệ […]

TẬP HUẤN CHỦ ĐỀ: ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI – HỢP PHẦN DỰ ÁN “XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHU DÂN CƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Từ ngày 2-5/8/2022, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã tổ chức chương trình tập huấn về các chủ đề: “Ô nhiễm không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, thuộc hợp phần “Xây dựng mô hình khu dân cư phát triển […]

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH MTV THIÊN MÃ

Ngày 30-31/7/2022, tại Công ty TNHH MTV Thiên Mã, Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường (INEST) đã tổ chức lắp đặt hệ thống tái sử dụng nước từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất thủy sản của công ty. Hoạt động nằm trong sáng kiến “Thúc đẩy các sáng kiến tái […]

Chuyến khảo sát thực địa dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” tại Đà Nẵng

Dự án Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước (CAWACON) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, CECR là cơ quan điều phối được triển khai  tại Hà Nội và Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, dự án bao gồm 5 hợp phần chính: (1) Ngăn ngừa ô nhiễm nước […]

Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ nguồn nước vào hương ước làng xã

Ngày 5/7, Trung tâm Kinh tế Môi trường phối hợp tổ chức tập huấn Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ nguồn nước theo lưu vực cho người dân thôn Dy, xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Xây dựng mô hình quản lý và bảo […]

Lễ ra mắt cuốn ấn phẩm truyền thông “An Ninh Nước: Khái Niệm, Nội Hàm và Cách Tiếp Cận”

Ngày 30/6 vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức Sự kiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức lễ ra mắt cuốn ấn phẩm truyền thông “An Ninh Nước: Khái Niệm, Nội Hàm và Cách […]

Tập huấn Cộng đồng: “Bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước dựa vào cộng đồng”

Ngày 16 và 18/6/2022, CEWAREC và Phòng Khoáng sản & Tài nguyên nước đã tổ chức Khoá Tập huấn: “Bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước dựa vào cộng đồng”, trong khuôn khổ Dự án “Chung […]

DỰ ÁN “ĐẠI DƯƠNG KHÔNG NHỰA” – 3 NĂM NHÌN LẠI

Dự án “Đại dương không nhựa: Chương trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành phố xanh” được triển khai từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019 tại TP. Đà Nẵng do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) triển khai và […]

Khai mạc Khoá Tập huấn: “Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Trong khuôn khổ Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, sáng ngày 07/6/2022, tại thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Khoá Tập huấn: “Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông […]

CHƯƠNG TRÌNH “HỢP TÁC QUỐC GIA THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM” _ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Chương trình “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được tài trợ bởi Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam, chỉ đạo triển khai bởi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 7-1-2020 về triển khai thực hiện chương […]