BẢN TIN PHỤ NỮ TIÊN PHONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU số 06, quý III/2021

Tiếp nối bản tin số 05, bản tin Mạng lưới phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi khí hậu Việt Nam số 06, Quý III/2021 sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin sau: Hưởng ứng “Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ô-dôn” 16-9-2021 Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường […]

Chuyên gia triển khai chương trình tập huấn và hỗ trợ “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Xây dựng Đà Nẵng – thành phố Môi trường cho năm 2022 và 2023”

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA HỖ TRỢ THIẾT KẾ VÀ LÊN NỘI DUNG CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN (E-LEARNING) VỀ NGUỒN NƯỚC CHO HỌC SINH

Bối cảnh Dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn nước” (tên viết tắt: CAWACON), do USAID Local Work tại Việt Nam hỗ trợ nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo tồn […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA HỖ TRỢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN (E-LEARNING) VỀ NGUỒN NƯỚC CHO HỌC SINH

  Bối cảnh Dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn nước” (tên viết tắt: CAWACON), do USAID Local Work tại Việt Nam hỗ trợ nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo […]

CECR tuyển chuyên gia xây dựng tài liệu tập huấn

Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA THIẾT KẾ MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG

Bối cảnh Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (tên viết tắt là CECR), thành lập cuối năm 2009, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp các nhà khoa học, cán bộ tâm huyết để thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng nhằm […]

Dự án  “Tăng cường vai trò của phụ nữ thông qua các giải pháp cho ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hoạt động tái chế bền vững”

Việt Nam là một trong năm quốc gia Đông Á đóng góp trên 50% tổng lượng rác thải nhựa ra biển (Bộ TNMT, Kế hoạch Hành động Quốc gia về Quản lý Chất thải Nhựa Đại dương, 2019). Trung bình mỗi ngày cả nước thải ra khoảng 61.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ THAM DỰ TẬP HUẤN

Bối cảnh Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được ban hành ngày 15/7/2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Việc thực hiện Luật này làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước cũng như tác động tích cực đến sự tuân thủ luật pháp của cán bộ, công chức, người dân, doanh […]

BẢN TIN PHỤ NỮ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỐ 05 QUÝ II NĂM 2021

Tiếp nối bốn số bản tin đã đăng tải, bản tin Phụ nữ và Biến đổi khí hậu số 05, quý II năm 2021 sẽ chia sẻ các hoạt động của thành viên Mạng lưới Phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi Khí hậu Việt Nam với nội dung phong phú.   Đặc biệt […]

CECR TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI ĐÀ NẴNG ĐỂ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các tổ […]