Lễ ra mắt cuốn ấn phẩm truyền thông “An Ninh Nước: Khái Niệm, Nội Hàm và Cách Tiếp Cận”

Ngày 30/6 vừa qua tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ và Tổ chức Sự kiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức lễ ra mắt cuốn ấn phẩm truyền thông “An Ninh Nước: Khái Niệm, Nội Hàm và Cách […]

MINAMATA: Căn bệnh kinh hoàng do nguồn nước bị nhiễm độc thủy ngân tại Nhật Bản

Đúng vào thời kỳ phát triển kỳ diệu của mình (những năm cuối thập kỷ 60- đầu 70), Nhật Bản phải đối diện với nỗi kinh hoàng mang tên thảm họa Minamata, thảm họa nhiễm độc methyl thủy ngân trên diện rộng do ăn phải thủy hải sản bị nhiễm thủy ngân từ vịnh Minamata. […]

Tập huấn cho cán bộ CECR về Xây dựng Quy trình làm việc – Buổi 2

Tiếp nối nội dung buổi tập huấn đầu tiên về quy trình làm việc, sáng ngày 23/6, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tiếp tục tổ chức “Chương trình tập huấn: Xây dựng quy trình làm việc – Buổi thứ 2” dành cho các thành viên Mạng lưới Bảo tồn Nguồn Nước […]

Tập huấn Cộng đồng: “Bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước dựa vào cộng đồng”

Ngày 16 và 18/6/2022, CEWAREC và Phòng Khoáng sản & Tài nguyên nước đã tổ chức Khoá Tập huấn: “Bảo vệ tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước dựa vào cộng đồng”, trong khuôn khổ Dự án “Chung […]

Thách thức và cơ hội khi chuyển đổi từ quản lý rác tập trung đơn tuyến sang định hướng thị trường đa tuyến

Đó là nhận định của tạp chí Môi trường tại Hội thảo khoa học “Thực thi Luật BVMT năm 2020 về kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác: Thách thức và cơ hội khi chuyển đổi từ quản lý rác tập trung đơn tuyến sang quản lý rác định hướng thị trường đa tuyến từ […]

Tạp chí Kinh tế Môi trường: “Kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác: Những thách thức và cơ hội”

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp cùng Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 về Kinh tế tuần hoàn tài nguyên rác: Thách thức và cơ hội […]

Báo Lao động đưa tin về Khoá Tập huấn: “Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

Đà Nẵng – Trước thực trạng mùa khô hạn đang đến gần, TP.Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn, nhằm bảo đảm cấp nước đủ cho TP Đà Nẵng trong mùa […]

Báo Khoa học và Phát triển: Người dân thủ đô hành động vì Hà Nội Xanh

Ngày 3 và 4/6, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, nhiều hoạt động cộng đồng sôi nổi nhằm giới thiệu những mô hình, giải pháp xanh và phổ biến kiến thức môi trường đã được tổ chức nhân Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới. Lễ phát động […]

HỘI THẢO KHOA HỌC: THỰC THI LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020 VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN RÁC: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI KHI CHUYỂN ĐỔI TỪ QUẢN LÝ RÁC TẬP TRUNG ĐƠN TUYẾN SANG QUẢN LÝ RÁC ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐA TUYẾN TỪ GÓC NHÌN THỰC TIỄN 

Ngày 15 tháng 06 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo khoa học “Thực thi Luật Bảo vệ Môi trường 2020 về Kinh […]

DỰ ÁN “ĐẠI DƯƠNG KHÔNG NHỰA” – 3 NĂM NHÌN LẠI

Dự án “Đại dương không nhựa: Chương trình thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa vì một cộng đồng khoẻ mạnh và thành phố xanh” được triển khai từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019 tại TP. Đà Nẵng do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) triển khai và […]