Với đội ngũ chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước về quản lý môi trường, phát triển bền vững, quản trị và phát triển tổ chức, CECR đã và đang thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo và nâng cao năng lực quản lý môi trường cho các cơ quan nhà nước, các địa phương và doanh nghiệp. Từ năm 2017, CECR đã đồng hành cùng với UBND quận Hoàn Kiếm trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch bảo vệ môi trường thông qua các lớp tập huấn quản lý môi trường cấp quận. CECR hiện đang đồng hành cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng trong nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách về môi trường trong thực hiện Đề án xây dựng thành phố môi trường, giai đoạn 2021 – 2030. CECR hướng tới là đơn vị kiểu mẫu (Center of Excellency) về dịch vụ và đào tạo liên quan tới môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.