TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các […]

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tuyển dụng Thực tập sinh

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

Tuyển đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước (CAWACON)

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh của CECR là […]

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

Tìm kiếm Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục truyền thông bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các […]

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tuyển dụng Thực tập sinh tài chính – kế toán

Giới thiệu   Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các […]

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ DỰ ÁN TẠI ĐÀ NẴNG

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và bình đẳng giới. […]

Tuyển Chuyên gia/đơn vị xây dựng hệ thống học tập trực tuyến về bảo tồn nguồn nước

I. Bối cảnh Dự án “Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn nước” (tên viết tắt: CAWACON), do USAID Local Work tại Việt Nam hỗ trợ nhằm hỗ trợ mạng lưới các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, hiệp hội và cá nhân quan tâm đến việc bảo […]

Tuyển đơn vị/nhóm chuyên gia tư vấn, triển khai chiến dịch truyền thông về mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp thí điểm tại quận Hoàn Kiếm

I. THÔNG TIN CHUNG Dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được triển khai trong thời gian từ tháng 01/2021 – 06/2022 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhằm cung cấp đầu vào và xác định các vấn đề ưu tiên, các […]