CHƯƠNG TRÌNH: TRÌNH DIỄN VÀ CHẤM ĐIỂM Ý TƯỞNG VỀ GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA-GIÁ-TRỊ-THẤP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2022

Sáng ngày hôm nay, ngày 09/12/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm tổ chức Chương trình “Trình diễn và chấm điểm ý tưởng về bảo vệ môi trường”, với mục tiêu đánh […]

Tuyển đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước (CAWACON)

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh của CECR là […]

SƠ KẾT MÔ HÌNH “PHỤ NỮ THAM GIA QUÁ TRÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM VÀ TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Chiều ngày 30/11/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Nam Từ Liêm, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm đã tổ chức chương trình hội thảo sơ kết Mô hình “Phụ nữ tham gia quá trình phân loại, thu gom và tái […]

Hội nghị khởi động Sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”

Chiều ngày 24/11/2022, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức Hội nghị khởi động sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc […]

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

CUỘC THI: Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SỬ DỤNG NƯỚC THÔNG MINH

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nước thải từ lâu đã được xem là tài nguyên và việc tái sử dụng nước thải được xem là biện pháp hữu hiệu để giảm các áp lực về tài nguyên nước. Giảm thiểu nước thải và tái sử dụng nước giúp tránh lãng phí nước và […]

BUỔI TRAO ĐỔI VỀ CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG MỚI TRONG LUẬT TNN SỬA ĐỔI 2022

Sáng hôm nay, ngày 18/11/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi trao đổi về các nội dung và các định hướng mới trong Luật TNN sửa đổi 2022 nhằm định hướng, xây dựng các nghiên cứu đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho đơn vị […]

BUỔI HỌP THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI VỀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CHO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỬA ĐỔI

Sáng ngày 16/11/, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi họp thảo luận và trao đổi về đề cương nghiên cứu đóng góp cho việc xây dựng và thực thi Luật Tài nguyên nước sửa đổi nằm trong khuôn khổ dự án CAWACON.   Tham dự buổi họp có […]

Tìm kiếm Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục truyền thông bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các […]

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN (TOT) DẤU VÂN TAY XÃ HỘI

Sáng ngày 09/11/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Nam Từ Liêm phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Chương trình Tổng kết Tập huấn giảng viên (TOT) Dấu vân tay xã hội trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong các giải […]