Tuyển đơn vị truyền thông xây dựng phim tài liệu về hoạt động dự án Chung tay Hành động Bảo tồn Nguồn Nước (CAWACON)

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Sứ mệnh của CECR là […]

Hội nghị khởi động Sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”

Chiều ngày 24/11/2022, tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức Hội nghị khởi động sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc […]

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

Giới thiệu: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong 6 lĩnh vực: bảo tồn nguồn nước; quản lý rác thải theo chuỗi giá trị; giới, bảo vệ […]

CUỘC THI: Ý TƯỞNG SÁNG TẠO SỬ DỤNG NƯỚC THÔNG MINH

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nước thải từ lâu đã được xem là tài nguyên và việc tái sử dụng nước thải được xem là biện pháp hữu hiệu để giảm các áp lực về tài nguyên nước. Giảm thiểu nước thải và tái sử dụng nước giúp tránh lãng phí nước và […]

BUỔI TRAO ĐỔI VỀ CÁC NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG MỚI TRONG LUẬT TNN SỬA ĐỔI 2022

Sáng hôm nay, ngày 18/11/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi trao đổi về các nội dung và các định hướng mới trong Luật TNN sửa đổi 2022 nhằm định hướng, xây dựng các nghiên cứu đóng góp vào việc cung cấp thông tin cho đơn vị […]

BUỔI HỌP THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI VỀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CHO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỬA ĐỔI

Sáng ngày 16/11/, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi họp thảo luận và trao đổi về đề cương nghiên cứu đóng góp cho việc xây dựng và thực thi Luật Tài nguyên nước sửa đổi nằm trong khuôn khổ dự án CAWACON.   Tham dự buổi họp có […]

Tìm kiếm Đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công các hạng mục truyền thông bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

1. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là tổ chức khoa học kỹ thuật trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Sứ mệnh của CECR là thúc đẩy sự tham gia của các […]

HỘI THẢO “CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO BỘ CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN”

Ngày 7/10/2022, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả thử nghiệm áp dụng và chuyển giao Bộ chỉ số môi […]

CECR – cơ quan điền phối VIWACON tham dự hội thảo tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong thời gian đến

Ngày 5/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn […]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỚI CHỦ ĐỀ “ĐỊA PHƯƠNG HÓA VÀ HỢP TÁC HIỆU QUẢ VÌ ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG 2021 – 2030”  

Ngày 23/9/2022 tại Đà Nẵng, Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức chương trình Hội thảo quốc tế về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề “Địa […]