06 PHƯỜNG NÒNG CỐT CỦA QUẬN HOÀN KIẾM BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 95/KH-UBND NGÀY 31/03/2021 CỦA UBND QUẬN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM RÁC THẢI NHỰA VÀ KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP NĂM 2023 – GIAI ĐOẠN 2

Dự án “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” do Công ty Dow Việt Nam tài trợ được Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) thực hiện trong giai đoạn năm 2020 – 2022, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả […]

CHƯƠNG TRÌNH  HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ BÀN GIAO KẾT QUẢ  MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP  TẠI QUẬN HOÀN KIẾM 

Sáng ngày 28/10/2022, đã diễn ra Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và Bàn giao kết quả Mô hinh Kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa giá trị thấp tại quận Hoàn Kiếm, do UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Công đồng (CECR) tổ chức. Hội thảo […]

CHƯƠNG TRÌNH “HỢP TÁC QUỐC GIA THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM” _ THÀNH TỰU NỔI BẬT

Chương trình “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được tài trợ bởi Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam, chỉ đạo triển khai bởi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 7-1-2020 về triển khai thực hiện chương […]

CHƯƠNG TRÌNH “HỢP TÁC QUỐC GIA THIẾT LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ TUẦN HOÀN RÁC THẢI NHỰA TẠI VIỆT NAM” _ MỘT BƯỚC TIẾN LỚN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU 100% RÁC THẢI SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN LOẠI

Chương trình “Hợp tác quốc gia thiết lập mô hình kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Việt Nam” được tài trợ bởi Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam, chỉ đạo triển khai bởi Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 7-1-2020 về triển khai thực hiện […]

CHƯƠNG TRÌNH ‘RÁC THẢI NHỰA CỦA CHÚNG TA ĐI ĐÂU?’ ĐẾN VỚI CÁC EM HỌC SINH QUẬN HOÀN KIẾM

Ngày 29 tháng 4 vừa qua, chương trình “Rác thải nhựa của chúng ta đi đâu?” do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng tổ chức dưới sự tài trợ chính của Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam đã chính […]

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP TRÊN 06 PHƯỜNG HÀNG ĐÀO, HÀNG BẠC, HÀNG TRỐNG, HÀNG BUỒM, PHÚC TÂN, CỬA ĐÔNG

Trong thời gian từ tháng /2021, dự Dự án “Hợp tác Quốc gia Thiết lập Mô hình Kinh tế Tuần hoàn Rác thải nhựa tại Việt Nam” đã triển khai chuỗi các hoạt động xây dựng và thí điểm mô hình phân loại, thu gom rác thải nhựa giá trị thấp trên địa bàn phường […]

BUỔI GẶP MẶT LÃNH ĐẠO CECR VÀ Dow VIỆT NAM

Ngày 16/3/2022 đã diễn ra buổi gặp mặt giữa ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và công ty Dow Việt Nam nhằm chia sẻ kết quả và tiên độ dự án “Hợp tác Quốc gia Thiết lập Mô hình Kinh tế Tuần hoàn Rác thải nhựa tại Việt […]

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP TẠI PHỐ HÀNG CÂN, PHƯỜNG HÀNG ĐÀO, QUẬN HOÀN KIẾM

Sau khi hoàn thành công tác tuyên truyền về cách thức phân loại rác giá trị thấp cho hộ dân, trong tuần vừa qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Hàng Đào, nhóm tổ nòng cốt phố Hàng Cân, trong đó tiên phong là cán bộ Hội […]

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHO CÁC HỘ DÂN VỀ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI, THU GOM RÁC THẢI NHỰA GIÁ TRỊ THẤP

Ngày 4/6/2021 vừa qua, nhóm nòng cốt phố Hàng Cân (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) bao gồm tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng và chi hội phó chi hội phụ nữ đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đến các hộ dân trên phố về mô hình phân loại, thu […]

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT “CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY PHÂN LOẠI, THU GOM, TÁI CHẾ RÁC THẢI”

Vào ngày 22-23/04 vừa qua, Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền viên nòng cốt “Cộng đồng chung tay phân loại, thu […]