Hội thảo chia sẻ kết quả dự án “Tăng cường sự tham gia và nâng cao kỹ năng quản lý của các tổ chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai”

Vào ngày 3/10/2022, tại Tòa nhà Liên hợp quốc, Hà Nội,  UN Women tại Việt Nam phối hợp với CECR tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả dự án “Tăng cường sự tham gia và nâng cao kỹ năng quản lý của các tổ chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó […]

GIỚI THIỆU BỘ CÔNG CỤ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM TÍNH TOÁN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ CHO GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RÁC THẢI

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt trong các hoạt động quản lý rác thải. Phụ nữ là người tiên phong và gắn kết nhất trong các phong trào giảm thiểu rác thải tại nguồn, từ đó trực tiếp giảm thiểu lượng rác thải thải […]

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT: DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI (POCCA)”

Hôm nay, ngày 30/3/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Chương trình tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia và nâng cao kỹ năng quản lý của các tổ chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi […]

GẶP GỠ TRỰC TUYẾN HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 – PHỤ NỮ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay với chủ đề “Bình đẳng ngày hôm nay cho tương lai bền vững” được Ủy ban Địa vị Phụ nữ của Liên hợp quốc chọn cho cuộc họp lần thứ 66 vào năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và […]

08 SÁNG KIẾN XUẤT SẮC CỦA QUỸ TÀI TRỢ NHỎ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vào ngày 02 tháng 06 năm 2021, thông qua chương trình đào tạo trực tuyến “Tăng cường Năng lực về Giới và Biến đổi Khí hậu” được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Quỹ Tài trợ nhỏ về Bình đẳng Giới và Bảo tồn Nguồn nước Thích ứng […]

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tài liệu đào tạo Giảng viên về Giới và Thích ứng với Biến đổi khí hậu được Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực Châu Á – Thái Bình Dương dành cho Phụ nữ (ARROW) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đăng ký […]

HỘI THẢO: Phụ nữ Việt Nam Tham gia Hành động ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Ngày, 9 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) với sự hợp tác của Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Biến đổi Khí hậu (VNGO-CC) tổ chức hội thảo […]

BỘ THÔNG ĐIỆP GỬI COP26

Giới và biến đổi khí hậu (BĐKH) là nội dung xuyên suốt trong chương trình nghị sự của COP 19 vào năm 2013 đến nay. COP 25 năm 2019 tại Tây Ban Nha đã thông qua chương trình làm việc Lima 05 năm nâng cao về bình đẳng giới và kế hoạch hành động về […]

BẢN TIN PHỤ NỮ TIÊN PHONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU số 06, quý III/2021

Tiếp nối bản tin số 05, bản tin Mạng lưới phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi khí hậu Việt Nam số 06, Quý III/2021 sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin sau: Hưởng ứng “Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ô-dôn” 16-9-2021 Chương trình đào tạo trực tuyến: Tăng cường […]

BẢN TIN PHỤ NỮ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU SỐ 05 QUÝ II NĂM 2021

Tiếp nối bốn số bản tin đã đăng tải, bản tin Phụ nữ và Biến đổi khí hậu số 05, quý II năm 2021 sẽ chia sẻ các hoạt động của thành viên Mạng lưới Phụ nữ tiên phong Thích ứng Biến đổi Khí hậu Việt Nam với nội dung phong phú.   Đặc biệt […]