GIỚI THIỆU BỘ CÔNG CỤ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM TÍNH TOÁN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ NỮ CHO GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RÁC THẢI

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt trong các hoạt động quản lý rác thải. Phụ nữ là người tiên phong và gắn kết nhất trong các phong trào giảm thiểu rác thải tại nguồn, từ đó trực tiếp giảm thiểu lượng rác thải thải […]

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT: DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG QUẢN LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI (POCCA)”

Hôm nay, ngày 30/3/2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức Chương trình tổng kết dự án “Tăng cường sự tham gia và nâng cao kỹ năng quản lý của các tổ chức phụ nữ trong xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi […]

GẶP GỠ TRỰC TUYẾN HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 – PHỤ NỮ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay với chủ đề “Bình đẳng ngày hôm nay cho tương lai bền vững” được Ủy ban Địa vị Phụ nữ của Liên hợp quốc chọn cho cuộc họp lần thứ 66 vào năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) và […]

08 SÁNG KIẾN XUẤT SẮC CỦA QUỸ TÀI TRỢ NHỎ VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vào ngày 02 tháng 06 năm 2021, thông qua chương trình đào tạo trực tuyến “Tăng cường Năng lực về Giới và Biến đổi Khí hậu” được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Quỹ Tài trợ nhỏ về Bình đẳng Giới và Bảo tồn Nguồn nước Thích ứng […]

HỘI THẢO: Phụ nữ Việt Nam Tham gia Hành động ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Ngày, 9 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) với sự hợp tác của Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Biến đổi Khí hậu (VNGO-CC) tổ chức hội thảo […]

Chương trình tập huấn: "Tăng cường Năng lực Lãnh đạo của tổ chức phụ nữ về Lồng ghép giới trong Vận động chính sách và Biến đổi Khí hậu"

Từ ngày 25-27/11, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, UN Women và Mạng lưới VNGO-CC đã tổ chức chương trình tập huấn “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo của tổ chức phụ nữ về Lồng ghép giới trong Vận động chính sách và Biến đổi Khí hậu”. Khóa tập huấn đã thu […]

Tóm tắt Bản Công cụ tính toán sự đóng góp của Phụ nữ cho giảm phát thải KNK trong Quản lý Rác thải

Bối cảnh và mục đích sử dụng Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt trong hoạt động quản lý rác thải.  Họ là những người tiên phong, tạo sự gắn kết và trực tiếp thực hiện trong các phong trào giảm thiểu rác thải tại […]

Tọa đàm “Vai trò của Phụ nữ trong Quản lý Rác thải và Biến đổi Khí hậu”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường Sự tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro thiên tai”, do UN Women tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng […]

Lễ ra mắt dự án: Tăng cường sự Tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Lễ ra mắt dự án: Tăng cường sự Tham gia và Nâng cao Năng lực Quản lý của các Tổ chức Phụ nữ trong Xây dựng Chính sách Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai. Gọi tắt là dự án Phụ nữ và Biến đổi Khí Hậu Ngày […]